Velkommen

 

 

Firma Angell.no har overført alle konsulenttjenester til firma ServiceMiljø Ltd (www.servicemiljo.no)

 

Firma Angell.no ønsker å formidle positive erfaringsopplevelser fra eget liv og kanskje fra andres liv som forhåpentligvis inspirerer deg til å utvikle dine evner og begavelser.   

 

Jeg hører ofte mennesker i det offentlige rom snakker om problemer som hindringer og som ødelegger og reduserer deres muligheter.

Men er det egentlig slik?

Trenger vi ikke problemene for å kunne se de utfordringer vi står overfor?

 

Richard Bach har en spennende vinkling til "problemer" i sin bok Illusjoner:

"Det finnes ikke noe slikt som et problem som ikke har en gave til deg i sine hender.

Du søker problemer fordi du trenger de gaver de bringer med seg"

 

 

 

Siden er under utarbeidelse

 

Med vennlig hilsen

Ingvald Angell

 

 

Har du en kommentar, send den til:  ingvald@angell.no

 

www.Angell.no © 2009  • ingvald@angell.no

www.Angell.no