Daglige uttrykk

 

 

 Vi forteller ofte om oss selv mer enn vi er klar over i den daglige samtale.

 

Noen utsagn som er så normalisert at vi ikke er klar over hva vi egentlig sier.

 

Jeg liker ikke problemer  - dvs jeg skaper stadig nye problemer som jeg ikke vil ha

 

Dette er vanskelig - Dette har jeg for lav kompetanse på eller dette vil jeg ikke, eller en kombinasjon.

 

Jeg har min faste jobb - Jeg unngår så godt jeg kan å lære nye ting

 

De andre er vanskelig - de vil ikke gjøre som jeg vil

 

Jeg bestemmer her - trekker til meg nye problemer og unngår å se det egentlige problemet 

 

Jeg slo han fordi han fornærmet meg - tror at en taper ansikt hvis en ikke tar igjen. Tryggheten bygger på å ha makt over andre, noe som er en sikker måte å skape fiender på.

Den egentlige tryggheten ligger i å kjenne seg selv så godt at en styrer sine tanker, følelser og handlinger og dermed skaper ønsket adferd. 

 

Det er fint å jobbe her, her er det stabile forhold  - Min arbeidsplass er om kort tid historie.

 

Dette har jeg lang erfaring på - Min oppmerksomhet er kun opptatt av fortidsløsninger, jeg lever i fortiden.

 

Vår ledergruppe er sterk, vi er alle enige - vi tør ikke ta de beslutninger som er nødvendig for at bedriften skal overleve, og er i ferd med å gjøre oss selv overflødige.

 

 

Siden er under utarbeidelse

 

 

Har du en kommentar, send den til:  ingvald@angell.no

 

www.Angell.no © 2009  • ingvald@angell.no

www.Angell.no